In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

XSMT Thứ bảy, Kết quả xổ số Miền Trung Thứ bảy

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 21/012023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ bảy, ngày 21/01/2023
Thứ bảy Đà Nẵng
XSDNG
Quảng Ngãi
XSQNG
Đắk Nông
XSDNO
G.Tám 100N 10 78 65
G.Bảy 200N 490 504 265
G.Sáu 400N 2479 6712 0494 7886 3990 3227 0675 4165 3390
G.Năm 1Tr 1210 0165 8380
G.Tư 3Tr 49926 16046 76645 72533 10902 33622 34297 33783 83271 16852 38026 48883 87275 89158 85086 63475 23954 53026 80457 73330 23547
G.Ba 10Tr 99258 48994 46753 49698 44117 47904
G.Nhì 15Tr 34028 46729 81404
G.nhất 30Tr 70057 71403 40662
G.ĐB 2Tỷ 016979 264606 441074
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 14/012023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ bảy, ngày 14/01/2023
Thứ bảy Đà Nẵng
XSDNG
Quảng Ngãi
XSQNG
Đắk Nông
XSDNO
G.Tám 100N 97 26 76
G.Bảy 200N 130 622 707
G.Sáu 400N 8706 4371 4724 0688 8957 5245 8482 9910 1795
G.Năm 1Tr 0728 5778 4546
G.Tư 3Tr 71445 14457 70442 09061 25025 61115 55190 76618 22119 12121 26824 92042 33189 50076 48418 54605 01660 00155 70981 20698 56270
G.Ba 10Tr 94992 63416 06897 37701 37812 32454
G.Nhì 15Tr 31251 33955 94551
G.nhất 30Tr 56176 85638 93320
G.ĐB 2Tỷ 415405 955137 061362
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 07/012023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ bảy, ngày 07/01/2023
Thứ bảy Đà Nẵng
XSDNG
Quảng Ngãi
XSQNG
Đắk Nông
XSDNO
G.Tám 100N 15 31 76
G.Bảy 200N 874 478 010
G.Sáu 400N 4175 3438 5166 4788 0283 3719 7130 8788 8842
G.Năm 1Tr 2641 1961 8438
G.Tư 3Tr 40182 62930 29223 63650 61067 95446 77450 31534 01983 52336 63771 42126 26856 03411 09166 09152 46984 00016 05189 17598 51570
G.Ba 10Tr 52156 30386 02430 49268 02453 22936
G.Nhì 15Tr 81528 48511 53834
G.nhất 30Tr 24893 88034 37735
G.ĐB 2Tỷ 791136 817869 786826
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 31/122022

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ bảy, ngày 31/12/2022
Thứ bảy Đà Nẵng
XSDNG
Quảng Ngãi
XSQNG
Đắk Nông
XSDNO
G.Tám 100N 87 79 56
G.Bảy 200N 754 076 157
G.Sáu 400N 3943 5585 7919 3470 0128 6919 4170 3797 0933
G.Năm 1Tr 6784 3016 0327
G.Tư 3Tr 12053 37529 65591 61030 75228 40096 59059 78029 96016 48071 69799 91875 10905 87918 77500 52255 23766 69381 84973 29315 27578
G.Ba 10Tr 55376 32626 79069 41158 49803 41740
G.Nhì 15Tr 71841 41164 68090
G.nhất 30Tr 92246 10646 99690
G.ĐB 2Tỷ 516362 391419 165924
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 24/122022

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ bảy, ngày 24/12/2022
Thứ bảy Đà Nẵng
XSDNG
Quảng Ngãi
XSQNG
Đắk Nông
XSDNO
G.Tám 100N 08 11 32
G.Bảy 200N 983 293 206
G.Sáu 400N 1301 8634 1038 7828 0185 2530 6124 1876 9992
G.Năm 1Tr 1419 8164 2466
G.Tư 3Tr 34487 61270 41447 73323 43132 74397 98393 20567 30058 81406 53575 71204 23520 16349 62723 07086 44452 64853 29493 95063 86176
G.Ba 10Tr 53684 79984 52578 69719 57820 55802
G.Nhì 15Tr 19727 05907 46246
G.nhất 30Tr 55323 27896 77867
G.ĐB 2Tỷ 283957 848578 326727
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 17/122022

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ bảy, ngày 17/12/2022
Thứ bảy Đà Nẵng
XSDNG
Quảng Ngãi
XSQNG
Đắk Nông
XSDNO
G.Tám 100N 53 73 52
G.Bảy 200N 995 671 657
G.Sáu 400N 6739 9800 7649 2326 5338 4815 3312 0632 1131
G.Năm 1Tr 2101 0946 0759
G.Tư 3Tr 99459 61377 29415 75511 98265 59490 12193 94955 88753 49699 30012 20744 47805 00378 05021 23029 86292 59937 00267 19091 10501
G.Ba 10Tr 95377 91921 73354 12936 37280 36596
G.Nhì 15Tr 65424 38416 28482
G.nhất 30Tr 52979 89055 38944
G.ĐB 2Tỷ 402234 757156 492790
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 10/122022

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ bảy, ngày 10/12/2022
Thứ bảy Đà Nẵng
XSDNG
Quảng Ngãi
XSQNG
Đắk Nông
XSDNO
G.Tám 100N 72 46 94
G.Bảy 200N 822 937 988
G.Sáu 400N 7638 5431 1644 3747 3967 3483 9820 6388 8249
G.Năm 1Tr 6778 0901 4082
G.Tư 3Tr 78448 46403 33931 94230 00108 97221 89784 75494 00743 38003 86468 69736 60660 78441 81180 74694 67087 35755 10132 21280 02542
G.Ba 10Tr 54112 20677 49124 55359 41705 18379
G.Nhì 15Tr 52912 54469 70433
G.nhất 30Tr 84950 19782 77703
G.ĐB 2Tỷ 168065 925557 370800
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
Trực Tiếp KQXS
Xổ Số Miền Nam
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Trung
Xổ Số Vietlott

Tải App Xổ Số
fashionkreyoL fashionkreyoL kreyoLfashion miriamandsean dizhibang cLerkmedic entreeprivee bbqgriLLingshop exoticcoLLisioncenter securityseLLers chinatrustfhc Lundenterprises cheap-computing vishaLprint queens7hotsauce yumusicamp3 izzyroberts-orr euLer-prepa cuLturazoom atLas-rc LinLithgowmiLLroadbid waterLoowoLvesmidgetaaa taimemode-fashionbLog surfLocaLsbarceLoneta bLuetoothagainstbush sastreriaLuisvicente rodinnecentrumkLadno